CODED.cz

Programování na zakázku
HTML, CSS, JS, PHP, XML | CMD, PS | AHK | MYSQL, MSSQL

Správa a konfigurace Windows serveru / Webserveru / Mailserveru
Dedik, VPS | RDP, VNC, SSH | IIS, Apache, XAMPP | hMailserver, IceWarp | POP3, IMAP, SMTP | DNS

Dále nabízím tyto služby

... a mnoho dalších. Vše záleží jen na domluvě ...

info@coded.cz
< coded />